Zaloguj się

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Producenci

Regulamin sklepu

I. Warunki ogólne

 1. Sprzedaż produktów za pośrednictwem strony internetowej o adresie: www.nazdrowie.sklep.pl  
  (zwanej dalej Stroną www) prowadzona jest przez:

  Sklep zielarski „Na Zdrowie” - Tomasz Deresz  
  ul. Dworcowa 12, 64-810 Kaczory
  NIP: 764-239-24-07
  REGON : 363979296
  e-mail: bok@nazdrowie.sklep.pl
  telefon: 503774830

  zwaną dalej Sklepem.


 2. Złożenie zamówienia na produkty oferowane przez Sklep oraz realizacja zamówienia za pośrednictwem strony www odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie.II. Oferta

 

 1. Wszystkie produkty sprzedawane w Sklepie zostały dopuszczone do obrotu na terenie RP na podstawie stosownych przepisów prawa i decyzji właściwych władz administracyjnych. Wszystkie produkty zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami i są przechowywane w warunkach określonych odpowiednimi przepisami.
 2. Sklep prowadzi obrót detaliczny produktami leczniczymi i nie prowadzi obrotu hurtowego.
 3. Wszystkie użyte na stronie internetowej nazwy produktów, marek, znaki graficzne są własnością firm produkcyjnych bądź dystrybucyjnych danych produktów.
 4. Zawartość strony www.nazdrowie.sklep.pl, w szczególności układ strony i treści, grafika, logo, zdjęcia, a także opisy i zdjęcia produktów podlegają ochronie prawa polskiego. Sklep nie wyraża zgody na kopiowanie informacji będących jej własnością bez pisemnego zezwolenia.
 5. Opisy produktów znajdujące się na stronie internetowej www.nazdrowie.sklep.pl służą wyłącznie celom informacyjnym oraz identyfikacyjnym. Opisy produktów mają formę skróconą i mają wyłącznie charakter poglądowy. Przed użyciem należy zapoznać się z ulotką, zawierającą przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowania, oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu oraz zdrowiu.
 6. Ceny opisane na Stronie www są podane w PLN i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
 7. W przypadku danego zamówienia wiążąca jest cena obowiązująca w momencie jego złożenia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny bądź anulowania zamówienia w przypadku błędów nie wynikających z winy Sklepu.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do organizowania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Ilość produktów oferowanych w trakcie trwania promocji jest ograniczona.
 9. Ceny produktów oferowanych na stronie www.nazdrowie.sklep.pl oraz organizowane promocje mogą się różnić od oferty sklepów stacjonarnych.

 

III. Składanie zamówień i ich realizacja:

 

 1. W celu złożenia zamówienia na produkty oferowane przez Sklep na Stronie www Kupujący zobowiązany jest wysłać prawidłowo wypełniony elektroniczny formularz zamówienia.
 2. Warunkiem przyjęcia złożonego zamówienia do realizacji jest podanie przez Kupującego wszystkich informacji, które zawarto w formularzu zamówienia, tj. imię i nazwisko (nazwę) Kupującego, adres, adres do doręczeń (jeśli inny niż adres Kupującego), adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu komórkowego, umożliwiający weryfikację osoby kupującego oraz kontakt przy realizacji zamówienia.
 3. Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.
 4. Wybranie funkcji „Złóż zamówienie” jest jednoznaczne z zamknięciem zamówienia. Zamówienie nie może zostać połączone z innym zamówieniem oraz zmienione, pod względem jego zawartości.
 5. Kupujący, który wybiera przelew tradycyjny jako formę płatności, powinien dokonać zapłaty ceny sprzedaży za zamówione w Sklepie towary w terminie 7 (siedem) dni od dnia złożenia zamówienia, na rachunek Sklepu w Banku Zachodnim WBK: 

  66 1090 1317 0000 0001 1113 9825

 6. O aktualnym przewidywanym terminie realizacji opłaconego zamówienia lub zamówienia za pobraniem informujemy w momencie potwierdzenia zamówienia przez klienta.
 7. Realizacja i wysyłka produktów następuje zwykle w ciągu 5-7 dni roboczych licząc od:
  ·    Daty wpływu przelewu na konto sklepu w przypadku przelewu tradycyjnego
  ·    Złożenia zamówienia – w przypadku wyboru płatności gotówką za pobraniem. 
  W szczególnych przypadkach, gdy realizacja zamówienia w ciągu 5 dni nie jest możliwa z przyczyn niezależnych od Sklepu, termin realizacji może ulec wydłużeniu, o czym Sklep niezwłocznie poinformuje klienta. W takiej sytuacji, klient może zrezygnować z zamówienia. Dokładamy jednak wszelkich starań aby wysyłka nastąpiła w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia (za pobraniem) lub zaksięgowania wpłaty na konto.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:
  ·    Kupujący nieprawidłowo lub niekompletnie wypełnił formularz rejestracyjny w związku z czym nie ma możliwości kontaktu z kupującym w celu poprawienia danych.
  ·    Zamawiany produkt został wycofany z obrotu lub wstrzymany do sprzedaży lub jest niedostępny na rynku z przyczyn niezależnych od Sklepu.
  ·    Realizacja danego zamówienia byłaby równoznaczna z naruszeniem przepisów prawa dotyczącego prowadzenia obrotu detalicznego produktami leczniczymi, suplementami diety i innymi produktami oferowanymi w Sklepie.
 9. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu, tj. paragon fiskalny lub (na wyraźne życzenie Kupującego) faktura VAT. Warunkiem wystawienia przez Sklep faktury jest wskazanie przez kupującego w treści zamówienia dodatkowych informacji, w szczególności numeru NIP kupującego, a w przypadku osoby fizycznej podanie numeru PESEL. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.

 


IV. Płatności oraz dostawa towaru

 

 1. Kupujący uiszcza cenę sprzedaży za zamówiony towar:
  ·    przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sklepu;
  ·    gotówką przy odbiorze przesyłki
  ·    gotówką przy odbiorze towaru osobiście w sklepie stacjonarnym.
 2. Sposób dostawy oraz formę płatności Kupujący wybiera w momencie składania zamówienia.
 3. Zamówiony przez kupującego produkt, Sklep wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub przygotowuje do odbioru osobistego w wybranym przez Kupującego sklepie stacjonarnym.
  ·    Sklep zielarski „Na Zdrowie”, ul. Dworcowa 12, 64-810 Kaczory
  ·    Sklep zielarski „Na Zdrowie”, pl. Zwycięstwa 18, 64-920 Piła
  ·    Sklep zielarski „Na Zdrowie”, ul. Wyspiańskiego 4c, 64-920 Piła
  ·    Sklep zielarski „Na Zdrowie”, ul. Fredry 9 (koło Biedronki), 64-800 Chodzież
  ·    Sklep zielarski „Na Zdrowie”, Rynek 11, 64-820 Szamocin
 4. Odbiór produktów w wyżej wskazanych sklepach nie oznacza, że produkty będą sprzedane przez ten sklep. Wybranie tej opcji może w niektórych sytuacjach nieznacznie wydłużyć czas realizacji zamówienia.
 5. W sytuacji, gdy Kupujący wybierze opcję odbioru osobistego, Sklep zastrzega sobie prawo, w szczególnych przypadkach (np. wysoka wartość zamówienia, duża ilość produktów), do narzucenia formy płatności jako przelew bankowy przedpłacony, bądź do opłacenia zaliczki.
 6. Towar wysłany za pośrednictwem firmy kurierskiej, zostaje doręczony w przeciągu 1 dnia roboczego od dnia nadania. Towar nadany przez Pocztę Polską, zostanie doręczony według wskazań Poczty Polskiej, w zależności od wybranej formy (przesyłka ekonomiczna, przesyłka priorytetowa).
 7. Kupujący pokrywa koszty dostawy towaru zgodnie z cennikiem dostaw umieszczonym na stronie internetowej Sklepu.
 8. W przypadku braku możliwości doręczenia towaru z winy Kupującego (brak kontaktu, niepoprawny adres dostawy bądź odmowa dostawy i inne), Sklep zastrzega sobie możliwość obciążenia Kupującego kosztami transportu powrotnego, zgodnie z cennikiem dostaw.
 9. Sklep zapewnia wysyłkę produktów w standardowym opakowaniu zabezpieczającym przed ewentualnymi uszkodzeniami (karton, folia bąbelkowa itp.), nie ponosi jednak odpowiedzialności za zniszczenie towaru lub jego uszkodzenie, które nastąpiło z przyczyn niezależnych od Sklepu, np. nieprawidłowego przewozu podczas transportu. W związku z tym, przed odbiorem przesyłki, kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia, czy paczka nie uległa uszkodzeniu podczas transportu. W przypadku odmowy przyjęcia paczki, ze względu na zły stan lub jej uszkodzenie, prosimy o kontakt w celu uzgodnienia dalszego postępowania.
     

 

V. Reklamacje i zwroty

 

 1. Zgodnie z ustawą z dn. 2 marca 2000r o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r. nr 22 poz 271 z późn. zm.) Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy  (tj. od dnia złożenia zamówienia) Wymieniona ustawa ma zastosowanie do konsumentów, którymi zgodnie z art. 221 k.c. są osoby fizyczne dokonujące czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004r. Nr 53 poz 533 z późń. zm.), produkty lecznicze i wyroby medyczne mogą być zwracane wyłącznie z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego ich wydania.
 3. Zwrócone towary Sklep przyjmuje pod warunkiem ich odesłania przez kupującego w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi banderolami, bez jakichkolwiek oznak ingerencji w ich konstrukcję lub korzystania z towaru.
 4. Kupujący jest obowiązany zwrócić towar wraz z dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura). Koszty wymagane do zwrotu towaru pokrywa kupujący. Sklep zwraca jedynie kwotę wynoszącą dokładnie tyle co cena sprzedaży towaru, w terminie 5 dni roboczych, na konto bankowe wskazane przez Kupującego. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.
 5. Zwroty należy przesyłać na adres: Sklep zielarski „Na Zdrowie", ul. Dworcowa 12, 64-810 Kaczory.
 6. Sklep zwraca Kupującemu koszty przesyłki reklamacyjnej po uwzględnieniu reklamacji na rachunek bankowy wskazany przez kupującego.
 7. Za reklamacje bezzasadne Sklep nie zwraca kupującemu ceny za dany towar. Odesłanie towaru na adres Kupującego następuje na koszt Kupującego.
 8. W przypadku zaginięcia przesyłki wysłanej za pośrednictwem Poczty Polskiej i otrzymaniu od Kupującego informacji o niedoręczeniu zamówionego towaru,  Sklep wszczyna postępowanie reklamacyjne po 21 (dwadzieścia jeden) dniach od daty nadania przesyłki. Odszkodowanie za przesyłkę (produkty) o równowartości łącznej kwoty zamówienia wypłacane jest po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia rozpatrzenia reklamacji z Poczty Polskiej, która może rozpatrywać reklamację w okresie 30 (trzydzieści) dni od momentu otrzymania złożenia reklamacji przez Sklep.
 9. W przypadku zaginięcia lub uszkodzenia przesyłki kurierskiej, Sklep natychmiast wszczyna postępowanie reklamacyjne (na postawie protokołu szkody spisanego przy doręczeniu przesyłki). Odszkodowanie za przesyłkę (towar) wypłacane jest Kupującemu po otrzymaniu pisemnego rozpatrzenia reklamacji otrzymanej od kuriera, tj. nie później, niż po 60 dniach od daty złożenia reklamacji przez Sklep.

 

VI. Program lojalnościowy

 

 1. Sklep Internetowy "Na Zdrowie" oferuje swoim stałym Klientom Program lojalnościowy zwany dalej Programem. Program dotyczy wyłącznie zakupów dokonywanych w Sklepie Internetowym.  
 2. Korzystać z Programu mogą wyłącznie Klienci zarejestrowani w Sklepie Internetowym.
 3. Kupujący, dokonując zakupów w Sklepie gromadzą na swoim koncie punkty. Za każde wydane 5zł kupujący otrzymuje 1 punkt.
 4. Naliczenie punktów za zakupy następuje po realizacji zamówienia.
 5. Zwrot towaru zakupionego przez Kupującego, skutkuje anulowaniem punktów naliczonych za ten towar.
 6. Klient, który doda swój adres e-mail do Newslettera znajdującego się na stronie uzyska jednorazowo dodatkowe 20 punktów. Wypisanie się z Newslettera skutkuje odjęciem 20 punktów. 
 7. Rabaty uzyskane w Programie mogą się łączyć z innymi promocjami oferowanymi przez Sklep.
 8. Ilość punktów uzyskanych przez Kupującego określa wysokość rabatu na dalsze zakupy:

 

0 - 39 punktów - 0% rabatu
40 - 79 punktów - 1% rabatu
80 - 119 punktów - 2% rabatu
120 - 159 punktów - 3% rabatu
160 - 199 punktów - 4% rabatu
200 punktów i więcej - 5% rabatu

 


 VII. Ochrona danych

 

 1. Sklep gwarantuje ścisłą ochronę danych osobowych przekazywanych przez Kupującego i wykorzystanie ich wyłącznie w celu realizacji zamówienia z zachowaniem wymogu bezpieczeństwa danych osobowych określonego w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 53/2004 poz.533 ze zm.).
 2. Sklep zapewnia możliwość korekty lub usunięcia wprowadzonych danych osobowych.

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Sklep jest w trybie podglądu

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.

Sklep internetowy od home.pl