Udział w Programie Lojalnościowym jest nieodpłatny i całkowicie dobrowolny. Program polega na przyznawaniu Pieczątek na Kartę Uczestnikom, którzy dokonują zakupów za kwotę określoną w Regulaminie, które Uczestnik może później wymienić na rabat podczas zakupów. Karty wydawane są nieodpłatnie, nie zawierają żadnych danych personalnych Uczestnika.

Karta Klienta

Zbierasz punkty

Wymieniasz na rabat!